به گزارش خبرنگار بیست مرکزی در شهرستان خنداب سردار کریمی فرمانده سپاه استان مرکزی با حضور سرهنگ روح افزا و فرمانده حوزه بسیج دانش اموزی خنداب از طرح هجرت دانش آموزی شهرستان هجرت بازدید کردند.
با حضور فرماندهان حوزه های مقاومت:
به گزارش خبرنگار بیست مرکزی اولین جلسه هم اندیشی بین فرماندهان حوزه های مقاومت بسیج دانش آموزی و مسئولین نمایندگی های موسسه خدمات علمی آموزشی رزمندگان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار بیست مرکزی در شهرستان زرندیه فرمانده سپاه شهرستان ، رئیس آموزش وپرورش مسول بسیج سازندگی ،فرمانده حوزه دانش آموزی به همراه امام جماعات آسیابک از روند پیشرفت طرح هجرت بازدید کردند.

تازه ترین اخبار

دین و اندیشه

راهیان نور